Gemeentelijke Vakantiewerking

De gemeenteraad heeft machtiging verleend aan het college van burgemeester en schepenen tot het heffen van retributies voor de vakantieactiviteiten voor de jeugd en het vaststellen van de voorwaarden.

Relevante pagina's