Gemeentelijke communicatiemiddelen

Erkende verenigingen (zoals gedefinieerd in het ondersteuningsreglement verenigingen) kunnen gebruik maken van de gemeentelijke buitencommunicatie.

De gemeenteraad stelde hiervoor een reglement vast op 29/08/2018.