Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De commissie Ruimtelijke Ordening – kortweg GECORO - geeft het gemeentebestuur advies over het gemeentebeleid inzake ruimtelijke ordening.

GECORO bestaat uit:

  • één afgevaardigde voor milieu- en natuurverenigingen
  • één voor verenigingen van handelaars
  • één voor verenigingen van landbouwers
  • één voor verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
  • één voor verenigingen van werknemers
  • 8 deskundigen

Voor elk effectief lid werd ook een plaatsvervangend lid aangeduid.

Voorzitter: Annette Kuhk 
Vaste secretaris: Martine De Wandeleer