Gemeentelijke administratieve sancties (politiereglement)

Het gemeentebestuur is ook bevoegd om bepaalde overtredingen te bestraffen met zogenaamde “gemeentelijke administratieve sancties" (GAS).

Een van de basisopdrachten van het gemeentebestuur is te waken over de openbare rust, de veiligheid, de gezondheid, de reinheid van de publieke plaatsen... Maar regels zijn niet veel waard zonder controle en middelen om overtredingen te sanctioneren.

Daarvoor kregen gemeentebesturen de mogelijkheid om zelf Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) op te leggen. Die kunnen bestaan uit een geldboete (tot 250 euro), uit het schorsen of intrekken van vergunningen of het sluiten van inrichtingen.

Om die taak uit te voeren is het gemeentebestuur, samen met 12 buurgemeenten en Igemo, toegetreden tot de interlokale vereniging “GAS Arrondissement Mechelen - GASAM”. Die zorgt voor de praktische uitwerking van de administratieve sancties.

Meer info

Meer info vind je in de brochure hieronder en kan je vragen aan Veerle Moernaut, Stafmedewerker Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Tel. 015 29 83 51 - veerle.moernaut@mechelen.be