Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bonheiden

Het ruimtelijk structuurplan van Bonheiden legt de krijtlijnen vast voor de ruimtelijke ordening in onze gemeente in de komende decennia.

De gemeenteraad stelde op 24 augustus 2005 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vast. Het openbaar onderzoek liep af op 29 november 2005. Op 24 mei 2006 keurde de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Bonheiden definitief goed.