Gemeentelijk politiereglement

De gemeenteraad keurde op 24 februari 2016 het politiereglement goed en paste dit aan op 25 oktober 2017, 28 maart 2018 en op 29 januari 2020.

Omdat goede afspraken, goede vrienden maken, zetten we graag enkele concrete afspraken van het reglement op een rij.
GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. De gemeente wil hiermee een antwoord bieden op vormen van overlast zoals sluikstort, hondenpoep, vandalisme en lawaaihinder.

Het gemeentebestuur heeft de vrijheid om eigen regels op te stellen om zo lokale overlastproblemen aan te pakken. Deze regels zijn terug te vinden in het algemeen politiereglement. Wie zich niet aan de afspraken houdt, kan een GAS-boete opgelegd krijgen.

Het volledige politiereglement vind je onderaan deze pagina.

Enkele concrete afspraken uit het politiereglement

Vervuiling

Hou de gemeente proper en aangenaam voor iedereen. Afval hoort niet thuis in de openbare ruimte. Ook klein afval, zoals sigarettenpeuken en kauwgom, mag je niet op de openbare
weg gooien. Bevuil geen voorwerpen (banken, bushokjes, verkeersborden, …) of plaatsen van de openbare ruimte (voetpaden, parken, …) op welke manier dan ook.

Vervuilers worden niet alleen beboet, ze ontvangen ook een factuur van de gemeente om de opruimkosten te betalen.

Afval

De vuilnisbakken in de gemeente dienen enkel voor het deponeren van zwerfvuil (blikjes, papiertjes, hondenpoepzakjes,…). Je huisvuil stop je in de voorziene containers of vuilniszakken. Vuilnis mag je zeker niet verbranden. Als er na de ophaling afval achterblijft, moet je dat ook opruimen.

Specifiek afval (frituurvet, bouwafval, …) breng je binnen in het containerpark en dump je niet in de straatgoten of rioolputten.

Lawaaihinder

Iedereen heeft recht op rust. Onnodig en hinderlijk nachtlawaai is uit den boze, maar ook overdag gelden er duidelijke regels. Hinder je omgeving niet met storend, nodeloos lawaai. Zonder toelating van de burgemeester is het gebruik van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties – in de openbare ruimte of binnen maar hoorbaar tot buiten – verboden. Zelfs met een toelating mag het geluid niet hinderlijk zijn.

Blaffende honden

Samen proberen we lawaaihinder zo veel als mogelijk te vermijden. Lawaai kan worden veroorzaakt door verschillende bronnen. Ook storend geluid van dieren kan worden beboet. Denk bijvoorbeeld aan het onophoudelijk blaffen van een hond, maar evengoed geschreeuw, gekrijs of een ander aanhoudend geluid van dieren.

Wildplassen

Een grasperkje, een gevel, een brievenbus of een boom … zomaar ergens op of tegen urineren getuigt van weinig respect voor (het eigendom van) andere mensen én voor de netheid van de gemeente. Wie de straat beschouwt als een toilet, riskeert een boete.

Grasmaaien

Door de zondagsrust en de feestdagen te respecteren kan iedereen genieten van een aangename, stille dag. Dit betekent dat het gebruik van grasmaaiers en andere werktuigen
aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren verboden is op zondagen, wettelijke feestdagen, alsook tussen 22 u. ’s avonds en 7 u. ’s morgens op weekdagen.

Loslopende dieren

Wees een dierenvriend, maar denk ook aan je medemens. Honden horen niet rond te zwerven
in de openbare ruimte. Je houdt je hond op de openbare weg en in parken en bossen steeds aan de leiband.

Wensballonnen en lampions

Een wensballon oplaten geeft een feestelijke en feeërieke tint, maar houdt risico’s in. Een wensballon werkt met open vlam. Bij achteloos en onjuist gebruik, kan dit brand veroorzaken.
Op het grondgebied van de gemeente is het verboden om lampions of wensballonnen op te
laten. Enkel de burgemeester kan toelating geven om hiervan af te wijken.

Dierenwelzijn

In onze gemeente hechten wij belang aan het welzijn van onze dieren. Dieren verdienen een goed leven. Houders en eigenaars van dieren zijn verplicht er altijd voor te zorgen dat de dieren zo gehouden en geherbergd worden dat het dier gezond kan blijven. Zieke dieren dienen de noodzakelijke medische zorgen te krijgen.

Ook dienen houders en eigenaars van dieren er voor te zorgen dat de dieren zich kunnen beschermen tegen alle natuurelementen. Schuilhokken en stallingen dienen geschikt te zijn voor alle aanwezige dieren.