Gemeentelijk politiereglement

De gemeenteraad keurde op 24 februari 2016 het politiereglement goed en paste dit aan op 25 oktober 2017, 28 maart 2018 en op 29 januari 2020.