Geluidshinder en geluidsnormen bij events

Het onderhoud van de tuin, feestjes, huisdieren... wanneer je lawaai maakt, is het belangrijk om aan de buren te denken. Als algemene regel geldt dat je je zo moet gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden.

  • Geef je een feestje? Overleg even met de buren. Laat weten dat je een feestje organiseert en wat de bedoeling ervan is: hoe laat of vroeg het zal worden. Dat kan veel problemen vermijden. Een goede buur is beter dan een verre vriend.
  • Het gebruik van werktuigen met lawaaierige motoren (grasmaaiers, boomzagen, benzinemotoren …) is in de openlucht enkel toegestaan op werk- en zaterdagen tussen 7 en 21 uur.
  • Honden of andere huisdieren mogen geen abnormale burenhinder veroorzaken door aanhoudend geblaf of een ander aanhoudend geluid.
  • Elektronisch versterkte muziek die wordt gespeeld in een voertuig mag niet hoorbaar zijn buiten het voertuig.

Inrichtingen die volgens de VLAREM-lijst ingedeeld zijn moeten steeds de VLAREM-geluidsnormen respecteren. Bij occasionele, niet ingedeelde evenementen is het politiereglement van toepassing. 

Bewaar alleszins de stilte na 22 uur!

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen worden aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.