Gebruik van gemeentelijke communicatiemiddelen door verenigingen

Wil je als vereniging gebruik maken van onze communicatiekanalen, dan moet je je houden aan de spelregels die beschreven staan in het reglement. 

Aan bod komen: 

  • de gemeentelijke website
  • het wekelijks e-zine
  • de sociale media van de gemeente
  • Rijmheide
  • de aankondigingsborden
  • de bannervlaggen