GC Klein Boom wordt vaccinatiecentrum voor ELZ Bonstato

De burgemeesters van Putte, Bonheiden en Heist-op-den-Berg beslisten samen met de Eerstelijnszone Bonstato unaniem om één vaccinatiecentrum te voorzien in GC Klein Boom.

Op 12 januari werd er door de burgemeesters van de drie gemeenten en de ELZ waarin de medische sector zoals dokters, apothekers, (thuis)verpleegkundigen, vertegenwoordigd is besproken of er één of 2 vaccinatiecentra zouden opgestart worden en op welke locatie binnen de zone het meest geschikt is.

Burgemeester van Putte, Peter Gysbrechts: “Unaniem kwamen we tot de conclusie dat één vaccinatiecentrum de beste optie is en GC Klein Boom hiervoor de beste keuze is”.

Niet alleen kon de infrastructuur aan “GC Klein Boom” aan alle voorwaarden (grootte en functionele vereisten) opgelegd door de hogere overheid voldaan worden, is er ruim voldoende parking, maar ook de ligging is ideaal, centraal in de zone en goed bereikbaar door aan de gewestweg (Mechelbaan).”

Bovendien kan men door de keuze van 1 vaccinatiecentrum de middelen maar ook het medisch en logistiek personeel optimaal en efficiënt inzetten. Is het dus makkelijker te organiseren, de vaccinatie snelheid zal hoger liggen en het financiële plaatje zal in totaliteit lager zijn.

De besturen zijn er zich van bewust dat ondanks deze centrale ligging er voor sommige mensen nog altijd mobiliteit problemen kunnen zijn. Hier wordt dan ook de nodige aandacht aan geschonken en wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen.

Nog deze week wordt er met de verschillende actoren de nodige verdere afspraken gemaakt om het vaccinatiecentrum uit te bouwen zodat de locatie klaar is tegen de vooropgestelde data zijnde 01/02 klaar en 15/02 stand by zijn.

Er zullen alvast 3 werkgroepen opstarten zijnde een medische (voor de vaccinaties zelf), een logistieke en voor het personeel. Veel werk op de plank, maar we zijn blij dat de we kunnen starten!

woensdag 13 januari 2021 14.53 u.