Financieel directeur

Volgens de wet is de financieel directeur verantwoordelijk voor:

  • de inning van de ontvangsten en voor de betaling van de uitgaven.
  • de boekhouding (onder het gezag van het college)
  • het opstellen van de jaarrekening en de eindrekeningen
  • het beheer van de kasvoorraad en het dagelijks beheer van de gelden.

De financieel directeur is ook financieel raadgever van het college en de gemeenteraad en controleert de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven.