Feestcomité

Het feestcomité heeft als taak de praktische organisatie van de gemeentelijke feestelijkheden en vieringen te bespreken, hierover voorstellen te formuleren aan het lokaal bestuur en ondersteuning te bieden bij diverse feestelijkheden.

De gemeenteraad bepaalt het aantal zetels van het gemeentelijk feestcomité en de verdeling ervan over de politieke fracties. In de huidige legislatuur is deze verdeling als volgt:

  • BR30: 3 zetels
  • N-VA: 3 zetels
  • CD&V: 2 zetels
  • Groen: 2 zetels
  • Open VLD: 2 zetels

De voorzitter van het feestcomité is de heer Eddy Dirickx. De andere leden zijn Monni Bauwens, Christ'l Cottenie, Kristel De Laet, Patricia Frederickx, Willy Hellemans, Daniëlle Lauwers en Eddy Michiels, Frans Uytterhoeven, Annick Van den Broeck en Wendy Uytterhoeven.

Bij elke vergadering wordt een lid van het feestcomité aangeduid als secretaris.