Experten gezocht voor kwaliteitskamer omgeving

Ad hoK, het Huis voor omgevingskwaliteit, is op zoek naar experten voor de kwaliteitskamer. Het gaat om experten in (landschaps)architectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieu, (onroerend) erfgoed, mobiliteit of duurzaamheid.

Kennis uit deze domeinen worden samen gebracht in een adviesverlenende expertenpool. Deze pool staat gemeentebesturen bij in complexe ruimtelijke vraagstukken.

De kwaliteitskamer

In de kwaliteitskamer zetelen experten uit verschillende domeinen:

  • (landschaps)architectuur
  • ruimtelijke ordening en stedenbouw
  • milieu
  • (onroerend) erfgoed
  • duurzaamheid
  • ...

Deze experten vormen het adviespanel om lokale besturen bij te staan. Voor zowel publieke als semipublieke projecten. De selectie van experten gebeurt in samenwerking met Team Vlaams Bouwmeester en Vlinter.

Experten kunnen zich tot 1 mei kandidaat stellen via de website van IGEMO.

Over ad hoK

ad hoK, Huis voor omgevingskwaliteit, heeft als missie de omgevingskwaliteit te verhogen. De drie streekintercommunales IGEMO, Haviland en Interleuven slaan hiervoor de handen in elkaar. Met ad hoK staan ze 75 gemeentebesturen bij in het realiseren van ruimtelijke kwaliteit op hun grondgebied.

Dit doet ad hoK via een gelaagde aanpak, gesteund op drie pijlers: adviseren, begeleiden en inspireren. Voor het adviesluik beroept ad hoK zich op de kwaliteitskamer: een externe pool van experten die zich buigt over complexe ruimtelijke vraagstukken.

maandag 4 maart 2019 10.03 u.