Evenementencontainer huren

Verenigingen die een evenement organiseren, kunnen voor hun restafval een beroep doen op containers die de gemeente ter beschikking stelt. De verenigingen kunnen één of meerdere van deze containers gebruiken. Andere afvalfracties zoals glas, pmd, papier en karton dienen op de gewone manier gesorteerd en verwijderd te worden.

Deze evenementencontainer van 1100 liter wordt door onze technische dienst ter plaatse afgeleverd en later terug opgehaald. De lediging gebeurt door IVAREM, steeds de eerstvolgende ophaaldag volgens de ophaalkalender van IVAREM. De containers dienen de avond voor lediging geplaatst te worden langs de openbare weg.

De container(s) kan je aanvragen bij de dienst omgeving, drie maanden voor het geplande gebruik. De containers zijn voorzien van een slot, de sleutel is eveneens verkrijgbaar bij het onthaal van het gemeentehuis tijdens de openingsuren. De organisator van het evenement bezorgt ten laatste de eerstvolgende donderdag na het evenement de sleutel terug aan het onthaal. Doordat enkel de organisator over een sleutel beschikt, kan hij zeker zijn dat het restafval enkel van zijn evenement afkomstig is.

De kosten worden doorgerekend aan de organisator van het evenement:

  • 0,28 euro/kg verwerking
  • 5 euro per container voor de terbeschikkingstelling
  • 7,50 euro per aanbieding (lediging)