Evaluatie straatvuilbakjes

Het gemeentebestuur heeft het vuilbakkenplan van 2017 geëvalueerd en zal waar nodig bijsturen. 

Het vuilbakkenplan werd opgesteld op basis van de criteria van OVAM, het uitgangspunt: "de juiste vuilbak op de juiste plaats".

Elke inwoner heeft recht op een mooie propere gemeente. Straatvuilbakjes kunnen hierbij op bepaalde locaties een hulpmiddel zijn, maar op andere locaties vergroten ze eerder het probleem. Aangezien de sluikstortproblematiek verminderd is sinds het weghalen van vuilbakjes op hotspots van sluikstort, is het niet aangewezen om deze vuilbakjes terug te plaatsen.

Hondenpoepvuilbakjes

Anderzijds komen er regelmatig vragen van hondeneigenaars naar hondenpoepvuilbakken, omdat dit het wandelen een stuk aangenamer zou maken. In tegenstelling tot de gewone straatvuilbakjes bestaan er voor het kiezen van de locaties van hondenpoepzuilen geen richtlijnen van hogere overheden.

Bonheiden zal een 10-tal hondenpoepzuilen aankopen en deze plaatsen in de buurt van wandelroutes van hondeneigenaars, waar het niet wenselijk is om een gewone vuilnisbak te plaatsen.

Misbruik

Er worden ook een aantal gewone vuilbakjes teruggeplaatst. Indien het gemeentebestuur merkt dat er opnieuw misbruik gemaakt wordt van de teruggeplaatste vuilbakjes, zal hier actie worden ondernomen en worden de vuilbakjes terug verwijderd.

maandag 29 juli 2019 8.45 u.