Erfgoedbeheerplan

Het erfgoedbeheersplan kan je zowel voor het aanwezige beschermd onroerend erfgoed als voor het erfgoedlandschap opstellen. Een beheersplan omvat een gebiedsgerichte visie die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen. Heb je een goedgekeurd beheersplan op zak, dan hoef je geen afzonderlijke toelating meer aan te vragen voor de werken die in het plan worden vrijgesteld.

Meer info: https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen