Een eerlijke horeca

De horecasector is een moeilijke sector onder andere door de grote concurrentie en de hoge kosten. Dit maakt deze sector een aantrekkelijke prooi voor criminele weldoeners.

Criminele weldoeners

In België groeit het bewustzijn dat criminele organisaties zich inmengen in verschillende legale structuren en zich niet enkel beperken tot de onderwereld. Enerzijds zoeken zij een lokale uitvalsbasis om hun activiteiten uit te voeren alsook een afzetmarkt voor hun producten, anderzijds gebruiken zij hun crimineel vermogen om te investeren in de legale economie. Criminele organisaties zetten ook in op hun maatschappelijk draagvlak door hun warme hart te laten zien.

De problematiek binnen de horeca

De horecasector is een moeilijke sector onder andere door de grote concurrentie en de hoge kosten. Dit maakt deze sector een aantrekkelijke prooi voor criminele weldoeners. Wanneer een horecazaak in financiële moeilijkheden zit, kan een criminele weldoener zich als held opwerpen.

Maar het inkopen kan ook gestaag gaan. Zo kan de criminele weldoener zijn steun gelijkmatig aanreiken. Eenmaal de steun van een criminele weldoener een feit is, wenst deze hiervoor iets in de plaats. Dit kan betekenen dat de eigenlijke uitbater niet langer baas is in zijn eigen uitbating of dat de criminele weldoener deze zaak gebruikt om zijn maatschappelijke imperium uit te bouwen en zo een lokaal draagvlak probeert op te bouwen.

Een weerbare horeca

1. Wees waakzaam bij...

  • cashgeld als investering;
  • onduidelijke info over soort investering/rol/achtergrond;
  • onduidelijke info over soort activiteit;
  • dwang te kiezen voor bepaalde (prijzige) leveranciers;
  • hoge rente of geweld.

2. Controleer...

  • de identiteit van de aanbieder;
  • de gegevens van de investeerder (bv. KBO);
  • het contract en de voorwaarden.
  • Aanvaard geen cash als investering.
  • Bevraag uw brouwer, beroepsfederatie, advocaat, de ondernemersorganisatie en de lokale ambtenaar van economie.
maandag 20 juli 2020 13.35 u.