Een betekenisvol engagement in je eigen regio

De vrijwilligers van Auxilia bieden leerhulp aan kinderen, jongeren of volwassenen in een kwetsbare situatie. Want iedereen heeft recht op gelijke leer- en groeikansen, om evenwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Kom mee het verschil maken!

De vraag naar leerhulp is héél groot en elke dag krijgt Auxilia nieuwe leervragen. Het gaat over taal, rekenen en andere leergebieden. Daarom hebben zij jou nodig. Een uurtje per week kan het verschil maken. Je leeftijd, diploma of achtergrond doen er niet toe. Je motivatie is wat telt.

Interesse om vrijwilliger bij Auxilia te worden? Neem contact op met:

Luc Van der Plas - 0486 68 30 52

Hilde Lambeir - hilde.lambeir@telenet.be

www.auxilia-vlaanderen.be

donderdag 12 mei 2022 10.54 u.