Drankvergunning

Procedure afleveren van een vergunning voor het schenken van sterke en/of gegiste dranken voor een horecazaak.

Om een drankvergunning voor sterke en/of gegiste dranken te bekomen voor een horecazaak is er een vergunning of positief bericht nodig van de burgemeester van de gemeente waar de horecazaak is gevestigd.

Om een drankvergunning voor sterke en/of gegiste dranken te bekomen voor een ambulante horecazaak is er van de gemeente, waarin je gedomicilieerd bent, een vergunning nodig.

Hiervoor dien je vier stappen te ondernemen: 

  • Stap 1: Laat je horecazaak keuren door de preventiedienst van de hulpverleningszone Rivierenland (https://rivierenland.hulpverleningszone.be/contacteer-ons/e-loket-1207/preventie-2566 ).
  • Stap 2: Laat een moraliteitsonderzoek doen. Voor een horecazaak vraag je een uittreksel uit het strafregister aan in de gemeente waar je bent gedomicilieerd en bezorg je die aan de dienst van de gemeente die de vergunning of toelating moet afleveren. Voor een ambulante horecazaak vraag je het moraliteitsonderzoek aan in de gemeente waar je bent. Breng dan ook steeds je keuringsattest van de preventiedienst van de hulpverleningszone mee.
  • Stap 3: Laat de gemeente waar de vaste horecazaak zich bevindt of ingeval van een ambulante horecazaak de gemeente waar je bent gedomicilieerd, een hygiëneonderzoek doen van je zaak of kraam. Dit gebeurt in Bonheiden door de technische dienst. Je maakt dan best een afspraak met Raf Bogaerts (015/50.28.33).
  • Stap 4: Een aanvraag voor een drankvergunning doe je bij de dienst lokale economie op het daartoe bedoelde formulier. Dit document kan je ingevuld bezorgen/opsturen naar onze ambtenaar Lokale Economie, Ingrid Vermeulen (ingrid.vermeulen@bonheiden.be). Breng steeds de keuringsattesten mee.

Als alles in orde is krijg je een vergunning voor het schenken van sterke en/of gegiste dranken van de gemeente waar je de aanvraag hebt gedaan..

Daarnaast zijn er ook nog acties te ondernemen bij de FOD Financiën, Douane en Accijnzen, Hiervoor neem je best contact op met hun diensten in Mechelen (Tel. 02 578 45 70 of d1.mechel.ncts@minfin.fed.be )