Directiecomité Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Bonheiden (AGBPB)

Het directiecomité van het AGBPB bestaat uit de leden van het college van burgemeester en schepenen.

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en het financieel beheer van het AGBPB.