Digitale snelheidsmeter voor Lokale Politie BoDuKaP

De lokale politie BoDuKaP heeft een nieuwe, digitale snelheidsmeter in gebruik. Dit zorgt voor modernisering van de uitrusting en een efficiëntere aanpak van de snelheidsovertredingen.

Het beheersen van de snelheid van de voertuigen vormt een belangrijke sleutel bij het doen afnemen van verkeersongevallen. Hiermee wordt ook een inspanning geleverd om het menselijk leed dat deze ongevallen veroorzaken, te beperken.

De snelheidsmeter kan tot 32 voertuigen op verschillende rijstroken tegelijk controleren. Het meet de snelheid van zowel het toekomend als het afgaand verkeer. Het toestel is niet in een voertuig ingebouwd en kan ingezet worden op plaatsen waar dit met het analoge toestel niet mogelijk is. Er is geen zichtbare flits. Dit laat een discrete opstelling toe. Het oudere, analoge toestel wordt nog gedurende enige tijd naast het digitale toestel ingezet.

Sinds 20 september werden met de digitale snelheidsmeter al meer dan 6000 voertuigen gecontroleerd en werden een 200-tal processen-verbaal opgesteld.

donderdag 11 oktober 2018 9.27 u.