Raad voor lokale economie

Structuur
De Raad voor Lokale Economie telt afgevaardigden van middenstandsorganisaties van Bonheiden-Rijmenam en geïnteresseerde inwoners die een zelfstandige activiteit uitoefenen en/of vanuit hun werkervaring/expertise willen meewerken aan het beleid inzake lokale economie. Zij vormen samen de Algemene Vergadering.

Doel
Het gemeentebestuur betrekt de Raad voor Lokale Economie bij het beleid inzake lokale economie. Het vraagt de raad om advies over zaken die met lokale economie te maken hebben.
De raad kan ook op eigen initiatief advies geven over onderwerpen waarvan het vindt dat ze met belangen van lokale economie te maken hebben. 

Voorzitter: Wim Slaets

Ondervoorzitter: Christina Verreth

Secretaris: Guido Hendrickx

Penningmeester: Koen Vertommen

Raadsleden: Dirk Keuleers, Benny De Greve, Gerard Schmitz, Peter Van Bellinghen, Carina de Wijngaert en Patrick Van der Hoeven.