Raad voor lokale economie

Structuur
De Raad voor Lokale Economie telt afgevaardigden van middenstandsorganisaties van Bonheiden-Rijmenam en geïnteresseerde inwoners die een zelfstandige activiteit uitoefenen en/of vanuit hun werkervaring/expertise willen meewerken aan het beleid inzake lokale economie. Zij vormen samen de Algemene Vergadering.

Doel
Het gemeentebestuur betrekt de Raad voor Lokale Economie bij het beleid inzake lokale economie. Het vraagt de raad om advies over zaken die met lokale economie te maken hebben.
De raad kan ook op eigen initiatief advies geven over onderwerpen waarvan het vindt dat ze met belangen van lokale economie te maken hebben. 

Voorzitter: Gerard Schmitz - T 015 55 33 62 - schmitz.oudemetalen@msn.com

Ondervoorzitter: Christina Verreth - T 015 51 72 90 - christina@lena.be

Secretaris: Guido Hendrickx - T 015 52 72 44 - a2614.hendrickx@argenta.be

Penningmeester: Koen Vertommen - T 015 51 15 78 - info@zakenkantoor-vertommen.be