De federale pensioendienst heeft een nieuwe website

Na meer dan een jaar intensief voorbereidingswerk gaat de nieuwe website van de federale pensioendienst online.

Je kan de nieuwe site bewonderen op www.sfpd.fgov.be

Wat vind je op de site?

 • Pensioenbedrag: hoe worden de werknemers en ambtenarenpensioenen berekend?
 • Pensioenleeftijd: de basisuitleg rond de vervroegde en wettelijke pensioenleeftijd.
 • Recht op pensioen: welke producten berekent de FPD en kent hij toe?
 • Loopbaan: dit is de invalshoek van de loopbaanelementen.
 • Pensioenaanvraag: hoe vraagt iemand een pensioen of een andere uitkering (zoals de IGO) aan?
 • Betaling: alle informatie over de betalingen van de Pensioendienst, in binnen- en buitenland.
 • Overlijden: welke stappen moet iemand ondernemen als een naaste overlijdt? Waar heeft hij of zij nadien recht op?
 • Buitenland: kan een gepensioneerde zijn pensioen in het buitenland ontvangen?
 • Attesten: een attest nodig?
 • Kenniscentrum:¬†alle informatie die professionals nodig kunnen hebben.
 • Over ons: meer informatie over de Pensioendienst als instelling
 • Contact: een vraag over uw pensioen?

mypension.be

Niet enkel onze nieuwe website evolueert. Sinds enkele maanden zijn er ook nieuwe functionaliteiten beschikbaar op mypension.be

Simuleer de invloed van het afkopen van uw studiejaren

Toekomstige gepensioneerden kunnen op mypension.be zelf kiezen op welke datum ze zouden willen stoppen met werken. Daarbovenop kunnen ze ook aangeven of ze hun studiejaren willen afkopen. Die functionaliteit was eerst enkel beschikbaar voor statutaire ambtenaren, maar is er nu voor iedereen.

Overzicht van alle pensioenen die de Pensioendienst uitbetaalt

Gepensioneerden kunnen nu op mypension.be de details zien van alle pensioenen die ze van de Pensioendienst ontvangen. Voordien waren enkel de werknemers- en zelfstandigenpensioenen beschikbaar.

vrijdag 5 juli 2019 9.30 u.