Publieksbevraging 'Cultuurcontentement': de Bonheidense resultaten

In het najaar 2017 nam de gemeente Bonheiden deel aan de Vlaamse burgerbevraging ‘Cultuurcontentement’, waarbij ze actief op zoek ging naar de mening van haar inwoners over het lokale cultuurbeleid. En niet zonder succes, zo blijkt nu uit de resultaten!

Op dinsdag 13 maart ontving schepen van cultuur Mieke Van den Brande in het Vlaams Parlement namelijk felicitaties en een erelint van minister van cultuur Sven Gatz, omdat Bonheiden 'brons' behaalde als meest participerende gemeente aan de bevraging. Daarbij kreeg de gemeente ook een gepersonaliseerde cijferrapport, dat een uniek inzicht geeft in de mening van haar inwoners op het cultuurbeleid.

Als we op basis van dit rapport de Bonheidense resultaten vergelijken met de gemiddelde Vlaamse cijfers uit deze bevraging zijn dit enkele vaststellingen:

  • maar liefst 97% vindt het belangrijk dat er een ruim en gevarieerd cultuuraanbod is in de eigen gemeente en 79% is ook effectief akkoord dat er in Bonheiden een ruim en gevarieerd cultuuraanbod aanwezig is (t.o.v. slechts 52% als Vlaams gemiddelde);

  • 88 % vindt dat er in Bonheiden voldoende kansen zijn om iets bij te leren in de vrije tijd (t.o.v. 57% als Vlaams gemiddelde);

  • 86 % vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn om zich artistiek te ontwikkelen (t.o.v. 63 % als Vlaamse gemiddelde);

  • de tevredenheid over het aanbod en de rol van zowel de bibliotheek als GC ’t Blikveld ligt beduidend hoger dan de Vlaamse cijfers, waarbij vooral de rol als ‘ontmoetingsplaats’ erg naar voren komt;

  • de tevredenheid over het aanbod aan betaalbare, aangepaste socio-cult. infrastructuur ligt in Bonheiden dan wel beduidend hoger (61% t.o.v. 48 % als Vlaams gemiddelde), maar blijft toch een aandachtspunt;

  • 88% vindt dat het culturele leven in Bonheiden in de voorbije 5 jaar stabiel gebleven, dan wel erop vooruitgegaan is (t.o.v. 75% als Vlaams gemiddelde).

De resultaten van deze burgerbevraging geven alvast weer dat de inwoners van Bonheiden over het algemeen in elk geval ‘cultuurcontent’ blijken te zijn!

Het volledige cijferrapport voor de gemeente Bonheiden kan je hier raadplegen. 

We danken alvast alle inwoners die aan deze bevraging hebben deelgenomen.

 

Foto © Sophie Nuytten

donderdag 15 maart 2018 14.30 u.