COVID-19-vaccinatie van zorgprofessionals eerste lijn

Het vaccinatiecentrum is klaar om de eerste zorgprofessionals uit de eerste lijn te vaccineren. De 'eerste lijn' is een heel breed begrip waar heel veel zorg- en welzijnssectoren onder vallen.

Er werd een eerste groep van zorgprofessionals gedefinieerd als ‘meest prioritair voor COVID-19 vaccinatie’, ook wel de ‘front linie’ genoemd (Bekijk hier de lijst).
Zij worden vanaf 15/2/2021 als eerste gevaccineerd. Andere beroepsgroepen worden in een latere fase gevaccineerd (lees meer op https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn )

Criteria die gehanteerd werden zijn:

  • Kans en frequentie van professionele hoogrisicocontacten
  • Impact van het beroep op het verminderen van ziektelast en overlijdens door COVID-19
  • Impact van het beroep op andere ziektelast en overlijdens
  • De impact op de continuïteit van de zorg en het maatschappelijke leven
  • De bijdrage van het beroep aan de toegang tot zorg voor de meest kwetsbarenBehoor jij tot de ‘frontlinie’?Om na te gaan of je als zorgverlener bent opgenomen in de lijst van een bepaalde doelgroep, kan je kijken op de ‘Sta ik op de lijst’-tool. Als je niet op de lijst staat en denkt in aanmerking te komen voor prioritaire vaccinatie, dien dan je aanvraag tot toevoeging in bij je liaison of werkgever.De contactgegevens van je liaison vind je via dit overzicht. 
  •  
  • Volg hiervoor het Stappenplan - Ik ben actieve zorgprofessional in de eerste lijn (102 kB).
  • Sta je niet op de lijst?
  • Belangrijke opmerking: Als je niet tot de groep van de ‘front linie’ behoort, wacht dan tot 1 maart om na te gaan of je op de lijst staat.
  • Kijk dan even na of je effectief op de lijst genoteerd staat als ‘te vaccineren zorgprofessional’ binnen de prioritaire doelgroep.
donderdag 18 februari 2021 13.18 u.