College & Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen

Het college bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen.
Het is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur en komt wekelijks samen op dinsdagnamiddag.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Belangrijke taken van het college zijn:

  • dagelijks bestuur van de gemeente
  • afgifte van bouw-, verkavelings- en milieuvergunningen
  • beheer van het gemeentelijk patrimonium en van de gemeentefinanciën
  • toezicht op het gemeentepersoneel

Vast bureau

Dit bureau zorgt voor de afhandeling van de zaken van dagelijks bestuur van het OCMW.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau beschikken over een deontologische code. 

Samenstelling & bevoegdheden