Borstbeeld August Gillé

Naam kunstwerk: borstbeeld August Gillé

Kunstenaar:
August Gillé

Plaats:
August Gillé pleintje, Kerkplein, aan de kerk van Bonheiden

“Staf Gillé” is onlosmakelijk verbonden met Bonheiden: hij bracht er een groot deel van zijn leven door en nog tijdens zijn leven schonk hij al zijn bezittingen en kunstwerken aan de vzw Krankhoeve. Die vzw is vandaag in Bonheiden verantwoordelijk voor het programma-aanbod in gemeenschapscentrum ’t Blikveld.

Zijn 20-jarig overlijden werd herdacht met het maken van een beeld: een zelfportret van Gillé werd voor deze gelegenheid in brons gegoten en werd geplaatst aan het kerkpleintje van Bonheiden. Dat pleintje werd tot Gillé –pleintje gedoopt.