Bonheidense fietsers rijden binnenkort nog veiliger

Om de veiligheid van fietsers te verbeteren wordt er een Multidot-wegmarkering aangebracht langs de wegen met een aangelegen gelijkgronds fietspad. Deze wegmarkeringen geven een betere lichtweerkaatsing, verhoogde zichtbaarheid, hebben een rammeleffect, zijn duurzaam en verhogen de veiligheid.

De Multidot-wegmarkeringen komen op plaatsen waar momenteel geen werken voorzien zijn en de bebouwing beperkt is, zodat er minder overlast zal zijn. Op de plaatsen waar het rammeleffect het hoogst kan zijn, zoals in binnenkant van bochten worden bijkomende “Bonheidense rupsen” aangebracht.

De Multidot wegmarkeringen zullen aangebracht worden op een deel van de Dijleweg, Hollakenbaan en Weynesbaan en in de volledige Tinstraat.

donderdag 20 april 2017 10.28 u.