Bonheiden zet zich in voor hemelwaterplan

Het gemeentebestuur van Bonheiden ondersteunt het hemelwaterplan van Pidpa en werkt zo mee aan een oplossing voor het hemelwaterprobleem.

De effecten van de klimaatverandering worden elk jaar sterker. Lange periodes van droogte worden afgewisseld met korte, hevige buien. De droge grond kan dit water op korte tijd niet slikken waardoor het grondwaterpeil te laag blijft en het water boven de grond voor overlast zorgt.

Omdat onze huidige riolering niet is voorzien op deze klimaatwijzigingen heeft Pidpa, de rioolbeheerder van onze gemeente, een hemelwaterplan opgemaakt. In dit plan wordt een visie uitgewerkt over hoe we in de toekomst ruimte kunnen maken voor hemelwater. 

Wat staat er in het plan?

Het basishemelwaterplan biedt in eerste instantie een antwoord op de vraag: waar gaan we vandaag en morgen met het hemelwater naartoe? In het hemelwaterplan werd een integrale visie uitgewerkt voor het opvangen en afvoeren van hemelwater.

In de eerste plaats wordt ingezet op het opvangen en ter plaatse houden of vertraagd afvoeren van het hemelwater. Hierdoor heeft het water de kans om door te dringen in de bodem en zo het grondwaterpeil op niveau te houden.

In de tweede plaats zet het plan in op een gescheiden afvoersysteem. Op de meeste plaatsen in onze gemeente (en in Vlaanderen) wordt het afvalwater en hemelwater nog gemengd afgevoerd. De scheiding van deze stelsels is niet enkel essentieel om toekomstige wateroverlast aan te pakken, ook voor waterzuivering is het belangrijk om het vervuild afvalwater niet te mengen met het niet-verontreinigd hemelwater.

Om te onderzoeken welke maatregelen op welke locaties toegepast kunnen worden, werd het grondgebied van onze gemeente opgedeeld in 26 deelzones. De zones werden bepaald aan de hand van de verschillende kenmerken van het gebied, zoals de ondergrond, het type bebouwing, het reliëf, enz.

Toepassing van het plan 

Het hemelwaterplan zal in de toekomst dienen als kader waarbinnen de gemeente Bonheiden maatregelen neemt omtrent hemelwater. Deze maatregelen zullen er komen als reactie op vragen uit de bevolking of als hemelwatertoets bij de uitwerking van nieuwe projecten.

maandag 7 oktober 2019 8.44 u.