Bonheiden heeft eigen klimaatplan

Op 28 maart keurde de gemeenteraad een klimaatbeleidsplan goed dat ons zal helpen om de CO2- uitstoot drastisch te doen dalen tegen 2030 en ons te wapenen tegen de klimaatopwarming. Het klimaatplan kadert binnen het Europees burgemeestersconvenant.

Het klimaatbeleidsplan werd opgesteld door het extern studiebureau ‘Zero Emission Solutions’ en kwam er na verschillende overlegmomenten met zowel medewerkers van de gemeente en externe experten als inwoners, verenigingen en bedrijven uit Bonheiden. Het plan omvat een nulmeting voor het referentiejaar 2011, een risico en kwetsbaarheidsanalyse en een lijst van verschillende maatregelen waarmee we aan de slag kunnen gaan om de doelstellingen van het convenant te bereiken.


De impact van de gemeentelijke diensten is klein, slechts 2% van de CO2-uitstoot in Bonheiden. Toch deed het gemeentebestuur de laatste twee jaar al verschillende inspanningen om het goede voorbeeld te geven:


- Op gemeentelijke gebouwen werden zonnepanelen
geplaatst die circa 100.000 kWh aan groene stroom
per jaar opleveren.
- Meer dan 4000 m² gemeentelijke daken werden
geïsoleerd.
- In circa 10 gebouwen wordt het verbruik van gas en
elektriciteit in ‘real time’ opgevolgd.
- Het brandregime van de openbare verlichting wordt
aangepast en binnenkort start de eerste vervanging
naar LED-verlichting.
- Voor medewerkers werden elektrische fietsen
aangekocht voor hun dienstverplaatsingen. Ook voor
dienstwagens wordt er gezocht naar een duurzaam
alternatief.


De doelstellingen voor het hele grondgebied kunnen echter maar gehaald worden als iedereen (burgers, bedrijven, handelaars, scholen, verenigingen,…) mee aan de kar trekt.


Alle acties en maatregelen die worden opgenomen binnen het klimaatplan zullen zichtbaar zijn via de tool ‘Future Proofed Cities’ . Met deze tool kan de gemeente haar doelstellingen opvolgen en bijstellen. Ook burgers kunnen zo op de hoogte blijven van alle acties en maatregelen in de gemeente.

maandag 23 april 2018 10.31 u.