Bonheiden en Putte maken fietsverkeer veiliger

De Weynesbaan in Bonheiden en de Tinstraat in Putte liggen in elkaars verlengde en zijn belangrijke verbindingswegen voor het lokale verkeer. Naar aanleiding van de werken die Aquafin in deze straten gaat uitvoeren heeft Bonheiden besloten om de fietsvoorzieningen op de Weynesbaan te herbekijken.

Er komt een nieuw fietspad over de hele lengte van de baan (in totaal 3,7 km) waarbij de inrichting van het fietspad door ingrijpende wijzigingen aanzienlijk zal verbeteren. Het nieuwe fietspad wordt maar liefst 3 meter breed, een hele verbetering tegenover de huidige 1,8 meter. Er wordt ook een bufferstrook van minstens 1 meter voorzien tussen het fietspad en de rijbaan. Een opstaand groen element op die strook zal zorgen voor een duidelijke scheiding.

Een belangrijke vernieuwing is het doorlopend fietspad. In plaats van het fietspad te onderbreken bij de zijstraten loopt het gewoon door en vormt zo een drempel voor de automobilisten naar de aanliggende woonwijken. Bovendien zorgt dit ook voor meer comfort bij de fietsers. Om de verkeerssituatie nog veiliger te maken komt er een trajectcontrole. De betonplaten worden vervangen door asfalt waardoor ook de geluidsoverlast wordt aangepakt.

Het budget dat nodig is om de fietspaden aan te leggen wordt geschat op ongeveer € 2 miljoen, waarvan ongeveer € 1,6 miljoen voor de Weynesbaan en € 500.000 voor de Tinstraat. Het project wordt voor 80% gesubsidieerd door het fietsfonds dat bestaat uit budgetten van het Vlaams Gewest (40%) en provincie Antwerpen (40%). De resterende 20% wordt gesponsord door Bonheiden en Putte. 

De aanleiding voor de werken aan het wegdek zijn vernieuwingen aan de waterhuishouding. Na jarenlang wachten wordt de riolering van de Weynesbaan en de Tinstraat aangepakt, een verbetering op vlak van waterzuivering. Het voorstel voor de werken houdt ook rekening met eventuele toekomstige risico’s op vlak van regenwaterverwerking.

woensdag 30 mei 2018 13.13 u.