Bestuur BODUKAP: politieraad & -college

De politiezone wordt bestuurd door een raad en een college.

Het politiecollege zorgt voor het dagelijks beheer. Het bestaat uit de vier burgemeesters van de BODUKAP-gemeenten en de zonechef:

  • Kristof Sels, burgemeester Sint-Katelijne-Waver
  • Lode Van Looy, burgemeester Bonheiden
  • Peter Gysbrechts, burgemeester Putte
  • Sofie Joosen, burgemeester Duffel.

Kristof Sels is voorzitter van het politiecollege en van de politieraad.

De politieraad zorgt voor het algemeen beleid van de politiezone. Ze bestaat uit de leden van het politiecollege en gemeenteraadsleden van de deelnemende gemeenten.

Eddy Michiels, Bart Vanmarcke, Emily Demandt, Annick Van den Broeck zijn de politieraadsleden voor de gemeente Bonheiden.

De raad komt minstens vier maal per jaar samen in de raadzaal van Sint-Katelijne-Waver, meestal op de eerste dinsdag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer over personen wordt beraadslaagd.

De agenda en verslagen van de politieraad vind je op de website van de lokale politie.