Bestuur BODUKAP: politieraad & -college

De politiezone wordt bestuurd door een raad en een college.

Het politiecollege zorgt voor het dagelijks beheer. Het bestaat uit de vier burgemeesters van de BODUKAP-gemeenten en de zonechef:

  • Kristof Sels, burgemeester Sint-Katelijne-Waver
  • Guido Vaganée, burgemeester Bonheiden
  • Peter Gysbrechts, burgemeester Putte
  • Marc Van der Linden, burgemeester Duffel.

Kristof Sels is voorzitter van het politiecollege en van de politieraad.

De politieraad zorgt voor het algemeen beleid van de politiezone. Ze bestaat uit de leden van het politiecollege en gemeenteraadsleden van de deelnemende gemeenten.

Emily Demandt, Frans Uytterhoeven, Peter Dehaes en Annick Van den Broeck zijn de politieraadsleden voor de gemeente Bonheiden.

De raad komt minstens vier maal per jaar samen in de raadzaal van Sint-Katelijne-Waver, meestal op de eerste dinsdag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer over personen wordt beraadslaagd.