Jaarlijkse bestrijding van de eikenprocessierups

Er werd opnieuw een firma aangesteld om de eikenprocessierupsen te bestrijden.

De eikenprocessierupsen worden in eerste instantie op het openbaar domein bestreden.

De provincie Antwerpen adviseert om enkel te bestrijden in woonkernen of op andere drukbezochte publieke plaatsen zoals wandel- of fietswegen. In natuur- of bosgebieden wordt het biologisch evenwicht normaal gezien behouden door de natuurlijke vijanden van de rups en ondervindt de mens weinig hinder. Geen bestrijdingsmaatregelen nemen is het meest milieuverantwoorde beheer.

Het gemeentebestuur heeft ook een firma aangesteld voor de bestrijding op privé domein. Op die manier kunnen inwoners nesten laten verwijderen tegen een lager tarief.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Als je één of meerdere nesten opmerkt en je wil ze laten verwijderen, contacteer je zelf de firma Lenglez en spreekt met hen af. Zij factureren rechtstreeks naar de aanvrager.

De tarieven: € 100 per boom en € 125 per boom op moeilijk bereikbare plaatsen.

Contactgegevens firma Lenglez:

0479 54 97 91 - info@lenglez-hoogwerker.be - website

De bestrijding gebeurt door opzuigen.

Opgelet! Op dit moment heeft het nog geen zin om te bestrijden. Op de website van de provincie Antwerpen lees je alles over de verschillende stadia, en wanneer er kan bestreden worden.

Meldingsplicht

Als je met eikenprocessierupsen zit, heb je ook nog steeds meldingsplicht. Op die manier krijgen we een beter zicht op de grootte van het probleem. Het volstaat om een mailtje te sturen of te bellen naar de technische dienst: 

technischedienst@bonheiden.be - 015 50 28 30

Alternatieve bestrijding

Het is aangewezen om het ecologisch evenwicht zoveel als mogelijk te herstellen en de plaag zo te beperken.

Tot de natuurlijke vijanden behoren verschillende vogel- en insectensoorten en vleermuizen.

Deze jagen op de eikenprocessierups in verschillende stadia van zijn cyclus, Mezen, mussen en de koekoek zijn belangrijke gevederde vijanden maar ook wantsen, kevers en spinnen zijn enkele van de vele natuurlijke vijanden. Ook verschillende parasieten hebben hun zinnen gezet op de eikenprocessierups, zoals verschillende soorten sluipvliegen en -wespen wiens larven zich tegoed doen aan de rupsen.

Deze natuurlijke vijanden hebben het echter moeilijk door het gebruik van pesticiden en door habitatverlies ten gevolge van verstedelijking, intensief gemaaide bermen en het verdwijnen van kleine landschapselementen.

Daarvoor enkele tips om deze natuurlijke vijanden aan te trekken:

  • plant bloem- en besrijke struiken aan in de tuin
  • gebruik het snoeihout van houtkanten en struiken voor een takkenwallen die schuilmogelijkheden bieden aan vogels en insecten.
  • voorzie nestkasten voor onder andere de mezen
  • creëer bloemenrijke graslanden en borders en bloeiende geveltuinen met wilde kamperfoelie en klimop
  • pesticidevrij tuinieren zorgt voor een gezonde omgeving voor jezelf en de natuurlijke vijanden

Meer informatie over de eikenprocessierups vind je hier:

Website Bonheiden
Website Provincie Antwerpen

vrijdag 17 juni 2022 9.30 u.