Bescherming van migranten tegen gender-gerelateerd geweld

Vrouwen in transit zijn bijzonder kwetsbaar voor seksueel geweld. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn duizenden vrouwen en kinderen onderweg. Ze lopen risico om slachtoffer te worden van gender-gerelateerd geweld en/of mensenhandel.

Om het probleem van geweld tegen vrouwen aan te pakken, hebben alle regeringen van het land hun krachten gebundeld in een groot Nationaal Actieplan ter bestrijding van gender-gerelateerd geweld 2021-2025. Met dit ambitieuze plan hebben de verschillende regeringsniveaus zich ertoe verbonden krachtige maatregelen te nemen op het gebied van preventie, bewustmaking, bescherming van de slachtoffers en vervolging van de daders. Een deel van dit plan is gewijd aan de specifieke situatie van migrantenvrouwen.
Eén van de belangrijkste problemen is de toegankelijkheid tot opvang voor slachtoffers van gender-gerelateerd geweld met een onzekere verblijfsstatus.

België beschikt over Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) die 24 op 24 en 7 op 7 toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht de verblijfsstatus van het slachtoffer. Slachtoffers krijgen er de passende medische en psychologische zorg en worden opgevangen door opgeleide politieagenten indien zij een klacht willen indienen. Deze dienst is volledig gratis. Bovendien kunnen, indien het slachtoffer geen van de nationale talen spreekt, vertalers worden ingeschakeld.

De contactgegevens van ZSG Antwerpen : Zorghotel Drie Eiken, UZA-campus, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem / 03 436 80 50 / zsg@uza.be 

In de komende maanden opent er ook een ZSG in Leuven.

dinsdag 17 mei 2022 8.49 u.