Belasting op de op het rioolnet aangesloten of aansluitbare woningen of gebouwen

We heffen een belasting op de woongelegenheden en gebouwen die rechtstreeks of onrechtstreeks aangesloten of aansluitbaar zijn op de riolering.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de huurder, gebruiker of bewoner indien het een aangesloten eigendom betreft en door de eigenaar indien het een aansluitbare eigendom betreft.

Voorwaarden

Hierbij wordt uitsluitend de toestand van 1 januari van het belastingjaar in aanmerking genomen

Kostprijs

€ 25

Meer info

Het belastingreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18/12/2019 en bekendgemaakt op de website op 23/12/2019.