Bibliotheekraad

Samenstelling van de bibliotheekraad

Stemgerechtigde leden

De bibliotheekraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebruikers van de bibliotheek. Om deel uit te maken van de bibliotheekraad geldt dan ook als voorwaarde dat betrokkene lid is van de openbare bibliotheek van Bonheiden. Er worden geen vervangers voorzien voor deze vertegenwoordigers. 

Het aantal leden wordt vastgesteld op maximaal 14, aangevuld met één afgevaardigde van de cultuurraad. 

Bij meer dan 14 kandidaten voor de bibliotheekraad krijgen de kandidaten met het langste lidmaatschap van de bibliotheek voorrang. 

Conform het Decreet over het lokaal bestuur mag ten hoogste 2/3de van de leden van hetzelfde geslacht zijn. 

De stemgerechtigde leden van de bibliotheekraad moeten woonachtig zijn in de gemeente en mogen geen politiek mandaat bekleden of tewerkgesteld zijn door het gemeentebestuur van Bonheiden. 

Niet stemgerechtigde leden

  • de schepen voor bibliotheek 
  • gemeentelijk personeel van de bibliotheek. 
  • externe deskundigen kunnen op uitnodiging gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een specifiek item.

De functies van voorzitter en secretaris worden afwisselend opgenomen door de leden.

Samenstelling & bevoegdheden