Beheersorgaan Plaatselijke Openbare Bibliotheek

Samenstelling & bevoegheden