Beeldkwaliteitsplan Bonheiden-centrum

Het beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Bonheiden dient als handleiding bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de publieke ruimte en het stedelijk weefsel van het projectgebied (van de Wissel tot 't Kranske). Het is een beleidselement dat dient als conceptuele basis bij de beoordeling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, openbare aanbestedingen, grotere bouwprojecten, ....

Het beeldkwaliteitsplan is gestructureerd volgens drie grote delen:

  • een algemene visie voor het volledige centrum;
  • een uitgewerkte visie per deellocatie
  • een afzonderlijk hoofdstuk voor de stedenbouwkundige principes.