DR KLARA BURY

Dr. Klara Bury werd via het UZ Leuven opgeleid en erkend als algemeen chirurge in 2018. Aanvullend specialiseerde zij zich in de pathologie van het anaal kanaal en de bekkenbodem via het UZ Gent. Vanaf 01/09/2019 start zij deeltijds als chirurge in het Heilig Hart Ziekenhuis te Leuven waar zij zich naast de algemene heelkunde toespitst op deze specifieke pathologie en combineert zij dit met haar privé consultatie te MediDijle waar ze zich eveneens toelegt op de kleinere ambulante ingrepen. In deze multidisciplinaire praktijk met nauwe onderlinge samenwerking, trachten wij de patiënten efficiënt en in een rustige omgeving verder te helpen.

Contactgegevens

Adres
Dijleweg 10 2820 Rijmenam
Tel.
+32474543941
GSM
0467093966
E-mail
klarabury@hotmail.com
Website
Www.proctos.be
Handelsregister
0724793007
Organisatietype
Multidisciplinaire groepspraktijk

Contactpersoon

Bury Klara

Openingsuren

  • dinsdag 9u - 18u
  • woensdag 8u - 20u
  • vrijdag 19u - 17u