Audioverslag Gemeenteraad 28 augustus

01. Notulen vergadering 26/06/2019: Goedkeuring

02. Mandatarissen - Verhindering burgemeester: Akteneming

03. Ontwikkelingssamenwerking - Noodhulp aan Mozambique ten gevolge van de Cyclonen Idai & Kenneth: Goedkeuring

04. Patrimonium - Akte grondafstand Doornlaarstraat: Goedkeuring

05. Patrimonium - Akte grondafstand Tinstraat-Weyneshoflei: Goedkeuring

06. Patrimonium - Akte grondafstand Kanonniersweg: Goedkeuring

07. Overheidsopdrachten - Voorwaarden voor de overheidsopdracht "Isoleren van het hoofddak GC 't Blikveld en voorzien van een nieuwe dichting" en wijze van gunning: Vaststelling

08. Overheidsopdrachten - Voorwaarden van de overheidsopdracht "Asfalteringswerken verschillende straten" en wijze van gunning: Vaststelling

09. Ruimtelijke ordening - Overschrijding van de rooilijn: Advies

10. Ruimtelijke ordening - Plaatselijk niet realiseren van de rooilijn: Standpuntbepaling en advies

11. Sport - Reglement bekers, medailles en trofeeën: Goedkeuring

12. Gemeentelijk extern verantwoordelijk agentschap in privaatrechtelijk vorm vzw Berentrode - Jaarverslag (2018): Goedkeuring

13. Onderwijs - Lokaal Overlegplatform (LOP) Regio Mechelen - Vertegenwoordigers in de plenaire vergadering en het dagelijks bestuur: Aanduiding

14. Bibliotheek - Omvorming “beheersorgaan van de bib” naar “bibliotheekraad”: Goedkeuring

15. Herneming punt 06. Gemeenteraad 26 juni 2019 Financiën - Budgetwijziging 2019/01: Vaststelling