Asfalteringswerken

Elk jaar wordt er een aannemer aangesteld om onderhoudswerken uit te voeren aan de asfaltverharding van een aantal wegen. Ook krijgen sommige onverharde wegen voor het eerst een asfaltlaag. 

Deze straten werden al geasfalteerd:

 • Boslaan
 • Zijweg Peerlaarstraat (van nr. 52 tot nr. 62)
 • Broekstraat
 • Zellaerdreef
 • Van den Reecklaan
 • Wegje naast kerkhof (Rijmenam)
 • Rijmenamseweg t.h.v. De Wissel: de goten worden nog verbeterd.
 • Kruispunt Rijmenamseweg/Lange Dreef: hersteld + nieuwe afslagstrook.
 • Schommen t.h.v. Schoolstraat: aansluiting geasfalteerd.
 • Kruispunt Sleestraat: beton werd vervangen door asfalt.

Deze straten worden kortelings aangepakt:

 • Kruispunt Pelgrimstraat/Oude Kasteellaan: hier was het asfalt opgestuwd. Dit zal worden afgefreesd en opnieuw geasfalteerd. 
 • Kruispunt Zellaerstraat/Poverstraat: het kruispunt werd al heringericht. Het affrezen en asfalteren is voorzien vanaf maart 2018.
 • Zellaerstraat tussen Nieuwstraat en Dorp: affrezen en asfalteren vanaf maart 2018.

In het nieuwe asfalteringsdossier (goedgekeurd door de gemeenteraad van januari 2018) staan de volgende straten op de planning:

 • Bruinbeekstraat (deel)
 • Koning Albertlaan (deel)
 • Rijmenamseweg (deel)
 • Kruispunt Bakestraat/Meiboomstraat/Doornlaarstraat