Asbestcementafval vanaf 1 oktober: verplicht verpakt aanbieden op het recyclagepark en ophaling aan huis kan aangevraagd worden.

Vanaf 1 oktober 2020 moet asbestcementafval verpakt worden aangeboden op het recyclagepark. Vanaf dan kan je ook een aanvraag doen om je asbestcementafval aan huis te laten ophalen.

Asbestcementafval (golfplaten, leien, vloertegels, … ) wordt al geruime tijd ingezameld op de recyclageparken. Nog te vaak gebeurt dat op een manier dat vezels kunnen vrijkomen tijdens het transport of op het recyclagepark.

IVAREM wil dat de aanvoer veiliger verloopt. Daarom wordt vanaf 1 oktober 2020 nog enkel verpakt asbestcementafval aanvaard. Hiervoor kan je vanaf maandag 28 september aangepaste asbestzakken of -folie, tegen 1 euro per zak of 1 euro per meter, aankopen op de recyclageparken. Maar je kan ook een andere transparante verpakking met het asbestlogo gebruiken. Wie vanaf 1 oktober asbestcementafval onverpakt aanbiedt, wordt de toegang tot het recyclagepark geweigerd.


De set beschermende kledij die je er eveneens kan aankopen, kan je thuis gebruiken om de asbesthoudende materialen veilig te verwijderen. “Het is belangrijk”, zegt Koen Anciaux, voorzitter van IVAREM, “dat met deze nieuwe maatregel er nog veiliger met asbestcementafval wordt omgesprongen”.

Tegelijkertijd start IVAREM vanaf 1 oktober 2020 ook de inzameling op aanvraag van asbestcementafval aan huis. Dankzij de steun van de OVAM kan je hiervoor tot maximaal zes platen- of kuubzakken aan een interessant tarief, 30 euro voor de eerste zak en 20 euro voor de volgende, aankopen en laten ophalen.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van IVAREM (www.ivarem.be/asbest) of bij de gratis infolijn 0800 90 441.

woensdag 30 september 2020 14.04 u.