Arm gas wordt rijk gas

In ons land kiezen meer dan 3 miljoen gezinnen en bedrijven voor aardgas via het centrale distributienet. De helft van al die consumenten verbruikt ‘arm’ gas, dat geïmporteerd wordt uit het noorden van Nederland. De Nederlandse overheid besliste om de export van gas te stoppen in 2030.

Arm gas zal dan vervangen worden door ‘rijk’ gas, dat zal worden geïmporteerd uit andere landen zoals Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. De Belgische gezinnen en bedrijven die momenteel arm gas verbruiken, zullen dus in de plaats rijk gas verbruiken. Vandaag verbruikt de helft van de Belgische gasgebruikers al rijk gas.

De samenstelling van rijk gas is anders dan die van arm gas. Daarom moet de infrastructuur voor het transport van Nederlands gas in ons land aangepast worden. 

Hoe zit het met jouw toestellen?

Alle consumenten die zullen omschakelen van arm naar rijk gas moeten hun toestellen laten nakijken en, indien nodig, laten bijregelen. Toestellen die te oud zijn of niet compatibel zijn met rijk gas zullen moeten vervangen worden. Zo ben je zeker dat je gastoestellen veilig en correct blijven werken.

Wanneer?

1,6 miljoen particulieren en bedrijven verbruiken vandaag arm gas en moeten omschakelen naar rijk gas. Aangezien het om heel wat verbruikers gaat, kan dat niet in één keer gedaan worden.

De omschakeling zal beginnen in 2018 en doorlopen tot 2029. Elk jaar worden er een aantal verbruikers geconverteerd in de zomerperiode. Hiervoor werd een indicatief tijdschema opgesteld, dat indien nodig elk jaar wordt aangepast. Je kunt het terugvinden op de website van je distributienetbeheerder.

Neem een kijkje op www.gasverandert.be voor meer informatie.

maandag 23 april 2018 12.01 u.