Animalinas: de grauwe klauwier

Voortaan siert een grauwe klauwier de elektriciteitscabine van Fluvius in de Broekstraat. Het werk is van de hand van graffitikunstenaar Dzia en vormt een uitbreiding van de bestaande Animalinas-wandelroute, die de mooiste snippers natuur van het toekomstige Natuurpark Rivierenland aan elkaar knoopt

Grauwe klauwier

Na vele jaren afwezigheid heeft er in de lente van 2022 opnieuw een grauwe klauwier gebroed in het Rivierenland. De grauwe klauwier is op rust gesteld en vond een geschikte nestplaats in Mispeldonk in Bonheiden. Het koppeltje bracht drie jongen groot. 

De soort kruipt de laatste jaren heel traag uit een diep dal en lijkt redelijk goed te reageren op beheermaatregelen. Grauwe klauwieren moeten het hebben van de kleinschaligheid in het landschap met houtkanten, bramen, voldoende grote insecten, graslanden, … Een combinatie die niet meer terug te vinden is in de stilaan compleet uitgeklede landbouwgebieden. De soort verkiest dan ook de meer extensief beheerde gebieden met voldoende afwisseling en voedsel, die gelukkig stilaan terug te vinden zijn dankzij een goed beheer zoals op Mispeldonk waar deze koestersoort blijkbaar een plekje heeft gevonden.

Concept

Animalinas is een 100 km lange wandelroute in wording die gezien moet worden als een hommage aan de lokale diersoorten uit het Rivierenland. De route verbindt de natuursnippers en toont zo het ontsnipperingspotentieel. Langs deze route werden 30 muren in kaart gebracht waarop graffitikunstenaar Dzia diersoorten aanbrengt die waar te nemen zijn in de aangrenzende natuurgebieden.

www.natuurparkrivierenland.be
www.animalinas.be