Algemeen verbod kampvuur en vuur-/rookverbod in natuurgebieden

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen opgetrokken naar code rood. Op dit moment is het einde van deze warme en droge periode nog niet in zicht.
Als reactie op deze uitzonderlijke droogte heeft de gouverneur van de provincie Antwerpen, na overleg met ANB, de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones van de brandweer en andere partners in het veiligheidsbeleid, beslist omĀ een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden.

Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht, en dit tot tegenbericht.

dinsdag 24 juli 2018 9.29 u.