Agenda raad voor maatschappelijk welzijn 29 mei 2019

De volgende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op woensdag 29 mei 2019, aansluitend op de zitting van de gemeenteraad, in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn toegankelijk voor het publiek, iedereen mag ze dus bijwonen.

Klik hier voor de agenda

woensdag 22 mei 2019 9.30 u.