Agenda raad voor maatschappelijk welzijn op 28 september 2022

De volgende raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op 28 september 2022, om 20.00 u. in het gemeentehuis te Jacques Morrensplein 10.

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn toegankelijk voor het publiek, iedereen mag ze dus bijwonen.

Klik hier voor de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28/09/2022.

woensdag 28 september 2022 20 u.