Agenda raad voor maatschappelijk welzijn 26 juni 2019

De volgende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op woensdag 26 juni 2019 om 20.00 uur, met aansluitend de zitting van de gemeenteraad, in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn toegankelijk voor het publiek, iedereen mag ze dus bijwonen.

Klik hier voor de agenda

vrijdag 14 juni 2019 9.30 u.