Agenda raad voor maatschappelijk welzijn 23 oktober 2019

De volgende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op woensdag 23 oktober 2019, aansluitend op de zitting van de gemeenteraad, in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn toegankelijk voor het publiek, iedereen mag ze dus bijwonen.

Klik hier voor de agenda

vrijdag 11 oktober 2019 9.30 u.