Agenda gemeenteraad 28 september 2022

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 28 september 2022, aansluitend op de raad voor maatschappelijk welzijn, in het gemeentehuis te Jacques Morrensplein 10.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn toegankelijk voor het publiek, iedereen mag ze dus bijwonen.

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad van 28/09/2022.

woensdag 28 september 2022 20 u.