Agenda gemeenteraad 31 mei 2023

De volgende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 31 mei 2023, aansluitend op de raad voor maatschappelijk welzijn, in het gemeentehuis te Jacques Morrensplein 10.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn toegankelijk voor het publiek, iedereen mag ze dus bijwonen.

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad van 31/05/2023.

woensdag 31 mei 2023 20 u.